Anevrizmal kemik kistinin solid varyantı: Orbito-etmoid bölgenin tutulduğu bir vaka takdimi


ÖZERİ C., EREKUL S., ERYILMAZ A., AKMANSU H., DURSUN E., UYGUR K., ...More

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.79-82, 1996 (Peer-Reviewed Journal)