Turkish Modernization Process and Local Governments: The Case of “Mahalle”/Türkiye Modernleşme Süreci ve Yerel Yönetimler: Mahalle Örneği,


Meral B., YILDIRIM K.

Türk Dünyasında Kamu Yönetimi, Uluslararası Kamu Yönetimi Formu (KAYFOR 18), TAŞKENT, Uzbekistan, 23 September 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: TAŞKENT
  • Country: Uzbekistan
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes