ARTVİN BORÇKA İLÇESİ PEYZAJ DEĞERLERİ ve TURİZM ETKİLEŞİMİ


Creative Commons License

Bogenç Ç., Bekci B.

SAFRAN KÜLTÜR VE TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.171-181, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu makalede Artvin ili Borçka ilçesinin doğal ve kültürel peyzaj değerleri ile turizm arasındaki ilişkinin ortaya konulması hedeflenmiştir. İlçenin peyzaj değerlerinin turizmle nasıl ilişkilendirilebileceği, ulusal ve uluslararası boyutta önemli bir destinasyona dönüşürken nasıl bir yol izlenebileceğine ilişkin verilerin toplanması çalışmanın kapsamı içinde yer almaktadır. Bu kapsamda yöneticiler, uzman gruplar, yöre halkı ve ziyaretçilerin katıldığı yüz yüze görüşmeler yapılarak anket çalışması yürütülmüş olup elde edilen anket sonuçları korelasyon ve varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda ilçede koruma altına alınmış alanların (Koruma alanı)miras değeri, yaban hayatı ve sürdürülebilir doğal dokusunu devam ettirebildiği görülürken diğer alanların (Borçka kent merkezi, Kırsal alan ve Çoruh havzası nehir koridoru) kaynak değerlerini koruyamadığı ve turizme entegre edemediği tespit edilmiştir. Ayrıca bölgenin bazı noktaları turizm faaliyetleri altında sıklıkla ziyaret edilmesine rağmen bunun ilçeye ekonomik anlamda bir katma değer sağlamadığı da görülmüştür. Sonuç olarak bu çalışmada, Borçka ilçesinde doğal ve kültürel peyzajın koruma-kullanma dengesi içinde turizmle ilişkilendirilmesi ve sürdürülebilir turizmin nasıl sağlanacağına yönelik kapsamlı öneriler sunulmuştur.