Efe, H., Değer, O., Kırcı, D., Karahan, S., Özekin, A., B. Vanizor ve A. Alver, “Hiperlipoproteinemililerde Nötrofil Süperoksit Dismutaz, Glutatyon Peroksidaz, Glutatyon Redüktaz ve Katalaz Enzim Aktiviteleri ile Çeşitli Lipid Parametreleri Arasındaki İlişki”, XIV.Ulusal Biyokimya Kongresi, C-308, İzmir 1997.


EFE H.

XIV.Ulusal Biyokimya Kongresi,, İzmir, Turkey, 21 - 24 September 1997, pp.308

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.308
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes