Gerçeğin Simülakr İnşasında Sembol Kentler


İsmailoğlu S.

ART&DESIGN-2022 / II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, Kayseri, Turkey, 20 - 21 June 2022, pp.1065-1075

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1065-1075
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Simülakr, gerçeğin yerini alan gerçek olarak tanımlanan bir kavramdır. Simülakr, Jean Baudrillard’ın Simülasyon Kuramı’ndaki temel kavramlarından biridir. Baudrillard, gerçeğin artık varlığının söz konusu olmadığını ve yerini yeniden üretim ürünü olan simülakrların aldığı belirtmektedir. Bu durum üretilenin gerçekliğini sorgulanır hale getirmektedir. Simülakrlar kendini birçok alanda olduğu gibi mimarlıkta da göstermektedir. Birçok ülkenin sembol haline gelmiş, kendi kimliğine sahip bir kenti bulunmaktadır. Kentlerin kimlik sahibi olmasında birçok faktör etkili olurken bunlardan birisi de mimari eserlerdir. Çalışmanın amacı, gerçeğin yerini alacağı düşüncesiyle yeniden üretilen sembol kentlerin gerçeklikleri simülakr olma durumları üzerinden tartışmaktır. Çalışma kapsamında sembol haline gelmiş kentlerin yeniden inşası ile üretilmiş simülakr sembol kentler ele alınmıştır. Çalışmanın kapsamı, simülakr sembol kentlere yönelik uygulamalara fazlasıyla yer veren Çin ile sınırlıdır. Çalışmanın ilk adımında örneklem olarak ele alınan yerlerin gerçeklikleri hakkında bilgilendirme yapılmış; ikinci adımda Çin’de bulunan simülakr alanlar ile ilgili bilgilere değinilmiştir. Gerçek ve simülakr olan kentler üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda gerçeğin yerini alacağı düşüncesi ile inşa edilen kentlerin bekleneni karşılamadığı görülmüştür. Fakat simülakr kentlerin, taklitler aslını yaşatır düşüncesi ile gerçek olan sembol kentlerin gerçek olma halini ön plana çıkardığı düşünülmektedir. Sembol olan kentlerin, simülakrlar ile hipergerçek bir evren oluşturduğu ve orada varlığı kopyası ile sürdürdüğü anlaşılmıştır.