Pulmoner Emboli Tanılı Hastalarda Plazma suPAR Seviyesin Derin Ven Trombozu ve Hastalık Şiddetiyle İlişkisi


KARATAŞ M., ÖZYURT S., MEMOĞLU M., ALP S., ARPA M., GÜMÜŞ A., ...More

ASYOD 2017 UASK, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes