Pulmoner Emboli Tanılı Hastalarda Plazma suPAR Seviyesin Derin Ven Trombozu ve Hastalık Şiddetiyle İlişkisi


KARATAŞ M. , ÖZYURT S., MEMOĞLU M. , ALP S., ARPA M. , GÜMÜŞ A., ...More

ASYOD 2017 UASK, Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey