Vergi Cennetlerinin Zararlı Ekonomik Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Önlenmesine Yönelik Uluslararası Girişimler


Çalcalı Ö.

Artvin International Congress on Social Sciences (AICOSS 19), Artvin, Turkey, 17 - 19 April 2019, pp.14

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Artvin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.14
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The concept of tax heaven was deeply rooted in the international economic agenda after the 1980s when globalization gained momentum and the number of countries with such qualifications increased day by day. Tax heaven countries offer real persons and companies (institutions) who have capital ready for international mobility to avoid high tax practices in their countries of origin. The countries in question attract serious tax burdens in tax revenues of developed countries, especially by drawing tax resources into their own limits through various tax cuts and exemptions. Some international organizations, such as the European Union and OECD, are involved in the prevention of the tax practices of these tax heaven countries, which may be considered as a result of tax competition. As the European Union is a supranational organization, it imposes various directives on taxation for its members. OECD publishes more recommendations and guidelines. Both organizations list countries that can be considered as tax heavens according to various criteria and imposes some limitations on economic activities with these countries. Turkey is not said to be in international harmful tax competition. However, such competition also affects Turkey's tax system. In this study, tax heavens that emerged as a result of international harmful tax competition were examined and the works of international organizations aiming to prevent the activities of these countries were included. In the study, an evaluation was also carried out for Turkey.

Vergi cenneti kavramı küreselleşmenin hız kazandığı 1980’li yıllardan sonra uluslararası ekonomi gündemine iyice yerleşmiş ve bu nitelikteki ülke sayısı gün geçtikçe artış göstermiştir. Vergi cenneti ülkeler uluslararası dolaşıma hazır nitelikte bulunan sermaye sahibi gerçek kişilere ve şirketlere (kurumlara) bulundukları ülkelerdeki yüksek vergi uygulamalarından kaçınma olanağı sunmaktadır. Söz konusu ülkeler, bahse konu vergi kaynaklarını çok çeşitli vergi indirimleri ve muafiyetleriyle kendi sınırları içine çekerek, özellikle gelişmiş ülkelerin vergi gelirlerinde ciddi aşınmalara neden olmaktadırlar. Vergi rekabetinin de bir sonucu sayılabilecek bu vergi cenneti ülkelerin vergisel uygulamalarının önlenmesine yönelik olarak, Avrupa Birliği ve OECD gibi bazı uluslararası kuruluşların bir takım faaliyetleri söz konusudur. Bunlardan Avrupa Birliği uluslar üstü bir organizasyon konumunda olduğu için üyelerine yönelik olarak vergileme konusunda çeşitli direktifler çıkarmaktadır. OECD ise daha çok tavsiye niteliği taşıyan rehberler ve yönergeler yayınlamaktadır. Her iki kuruluş ta çeşitli kriterlere göre vergi cenneti sayılabilecek ülkeleri sıralamakta ve bu ülkeler ile yapılacak ekonomik aktivitelere bir takım sınırlamalar getirmektedir. Türkiye’nin uluslararası zararlı vergi rekabeti içerisinde olmadığı söylenebilir. Ancak söz konusu rekabet, Türkiye’nin vergi sistemine de etki etmektedir. Bu çalışmada, uluslararası zararlı vergi rekabetinin sonucunda ortaya çıkan vergi cennetleri incelenmiş ve bu ülkelerin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik uluslararası organizasyonların çalışmalarına yer verilmiştir. Çalışmada ayrıca Türkiye için de bir değerlendirme yapılmıştır.