Imamat According to Ibn al-Mutahhar al-Hilli


Demir A. İ.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.46, no.1, pp.85-102, 2005 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 Issue: 1
  • Publication Date: 2005
  • Doi Number: 10.1501/ilhfak_0000000365
  • Journal Name: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), Academic Search Premier, ATLA Religion Database, MLA - Modern Language Association Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.85-102
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Imamat According to Ibn al-Mutahhar al-Hilli

This article explores Ibn al-Mutahhar al-Hilli’s approaches to al-imamat. According to al-Hilli imamat must be believed in order to gain the paradise. For this importance, imamat can not be left to human elections so the imam must be chosen by God. al-Hilli emphasizes to infallible (‘ismah) and virtue (afdaliyyah) as imam’s qualities. al-Hilli strives to prove that Ali b. Abu Talib had appointed as imam after the last Prophet Muhammad by Him. For arguing this subject, al-Hilli uses a lot of verses and hadiths. Although imam’s importance for protection and practice of religion, al-Hilli did not mention, except saying: “only God has the knowledge”, why the imams did not perform this duty in history and why the last imam is absent since centuries.

Makalede Şî‘a denince akla gelen kol olan İmâmiyye’nin akla değer veren usûlî ekolünün önde gelen müelliflerinden olan İbnu’l-Mutahhar el-Hillî’nin imâmet anlayışı ele alınmıştır. İmâmeti cenneti hak etmek için inanılması gerekli bir esas olarak kabul eden el-Hillî, bu derece önemli bir konunun insanların seçimine bırakılamayacağı fikrinden de hareketle imamın Allah tarafından tayin edilmesi gerektiğini savunur. İmamda bulunması gereken en önemli nitelikler olarak masumiyet ve efdaliyyeti ön planı çıkaran yazar, Resulüllah’tan sonra Ali b. Ebû Talib’in imam olması gerektiğini ve zaten Hz. Peygamberce imam olarak atandığını çok sayıda ayet ve hadisi delil olarak kullanarak ispat etmeye çalışır. el-Hillî, dinin korunması ve uygulanması için görevli bu kişilerin tarihte böyle bir görev üstlenmemiş olmaları bir yana, kendi dönemine kadar geçen dört asır boyunca ortada bulunmayışları konusunda ise, “bu sırrı sadece Allah Teala bilir” demenin dışında, suskun kalır.