Otel Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyinin Yaşam Doyumuna Etkisi


ŞAD B., ŞAHİN S.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.15, no.2, pp.461-480, 2018 (Peer-Reviewed Journal)