Türk Hukuk Sisteminde Çocuk, Çocuk İşçi Kavramı Üzerine Hukuki Ve Psikolojik Bir İnceleme (A Legal And Psychologıcal Revıew Of The Concept Of Chıld And Chıld Workers In Turkısh Law System)


ÖRÜCÜ H., ŞAFAK T., KANDEMİR S.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi & Gori Devlet Eğitim Üniversitesi Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Gori, Georgia, 15 - 16 December 2017, pp.28

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gori
  • Country: Georgia
  • Page Numbers: pp.28
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes