Hipertansiyonda Tedavi


ALİYEVA N., ARDIÇ C.

6. Uluslararası Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi, 14-17 Eylül 2017, Bakü / Azerbaycan, 14 - 17 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes