Dünyada Su Ürünleri Yetiştiricilik Sigortaları Uygulamaları


Arslan M. N., Akhan S.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.3, no.3, pp.152-157, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the aquaculture sector, there are many risks, including physical damage of farm, technical failures, diseases, floods, landslides, storms, water pollution, high temperatures and frosts and other hazards. These risks and uncertainties that the sector is exposed to may cause decreases in the quantity and quality of the products obtained. In this case, the most important element of the sector, manufacturers and therefore the country's aquaculture production is adversely affected. The most important tool that protects the producers from the negative effects of these risks and uncertainties is aquaculture insurance. The risks affecting production are transferred to the insurance sector by taking over the producer through the aquaculture insurance.

In this study, the applications of aquaculture insurances around the world were reviewed.

Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe aralarında tesis hasarları, teknik arızalar, hastalıklar, sel, heyelan, fırtına, su kirliliği, yüksek sıcaklık ve don ve diğer tehlikelerin bulunduğu çok fazla risk vardır. Sektörün maruz kaldığı bu riskler ve belirsizlikler elde edilen ürünlerin miktarlarında ve kalitelerinde düşüşlere neden olabilmektedir. Bu durumda, sektörün en önemli unsuru olan üreticiler ve dolayısıyla ülkelerin su ürünleri üretimleri olumsuz yönde etkilenmektedir. Üreticilerin, sıkça karşılaştıkları bu riskler ve belirsizliklerin olumsuz etkilerinden korunmasını sağlayan en önemli araç su ürünleri sigortalarıdır. Su ürünleri sigortası aracılığıyla üretimi etkileyen riskler üreticinin üzerinden alınarak, sigorta sektörüne aktarılmaktadır.

Bu çalışmada dünya genelinde su ürünleri sigortaları uygulamaları hakkında bir derleme yapılarak sunulmuştur.