Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Bireysel Performansa Etkisi


Pelenk S. E.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, pp.308-330, 2020 (Peer-Reviewed Journal)