Kanal tedavili dişte gelişen radiküler kistin retreatment ile iyileşmesinin takibi


Ilıcalı K.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.165-166

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.165-166
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Bu vakada, maksiller sol bölgede bulunan ekspansiyon ve ağrı sebebiyle kliniğimize başvuran hastanın endodontik müdahalesi anlatılmıştır. Olgu Sunumu: Hasta maskiller sol bölgede bulunan ekspansiyon ve ağrı nedeniyle Endodonti Anabilim Dalı’na başvurmuştur ve tedavisine başlanmıştır. Hastadan alınan panoramik radyografi sonucunda 22 numaralı dişin apikalinde lezyon tespit edilmiştir. Hastanın 22 numaralı dişine retreatment yapmak amacıyle giriş kavitesi açılmış, eski kanal dolumu sökülmüş, kanal boyu ölçümü yapılıp kanal preperasyonuna başlanmıştır. Sonra 22 numaralı dişin kanalı 5cc %17’lik EDTA, 5cc %2.5’luk NaOCl ve ardından 5cc serum fizyolojik ile yıkanıp paper pointle kurutulduktan sonra kanal içine kalsiyum hidroksit (CaOH2) yerleştirilip geçici dolgu ile kapatıldıktan sonra 7 gün sonrası için randevu verilmişti. 2. Seansına gelen hastanın geçici dolgusu çıkarılıp kanalları ilk seansta kullanılan irrigasyon ajanlarının miktar ve yoğunluğunda aynı sırayla tekrardan kanallarda kullanılmış ve kanallar kurulandıktan sonra kök kanal dolumu 40/06 master kon eşliğinde lateral kondenzasyon tekniğiyle yapılmıştır. Kanal tedavisi tamamlanan diş 3M ESPE Z100( California ;USA) A2 kompozit rezin ile restore edilmiş, elmas bitirme frezleri ile şekillendirildikten sonra polisaj diskleri (Soflex, 3M) ile düzeltilmiş ve cila patı (Diamond Polish Mint, Ultradent) ile restorasyon tamamlanmıştır. Hasta kontrol seansı için yönlendirilmiştir. Sonuç: Apikalinde radiküler kist bulunan dişin iki seansta yapılan tedavisinin 6 aylık takibi sonucu klinik ve radyografik başarı kriterlerini sağlamıştır.