I·zmir ve I·stanbul Liimanlarında Levanten Faali·yetleri· (17yy-20yy)


Creative Commons License

ŞANLIER Ş.

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi/ 2 nd International Congress on Multidisciplinary Studies, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, ss.421

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.421

Özet

 Levanten kavramı, Tanzimat sonrası dönemde sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı’nın kültür, medeniyet ve yaşam koşullarına entegre olmuş Avrupa kökenli gayri Müslimler için kullanılan bu kavram, son dönem Osmanlı modernleşmesinde de önemli bir yer tutar. Levantenler, kendilerine ait özelliklerle yerel motifleri sentezleyip içselleştirdiklerinden, geldikleri Batı dünyası için Doğulu; onları kendilerinden farklı gören Doğulular için ise, Batılı olarak görülmüşlerdir. Sosyal açıdan böyle bir “araf” durumu mevcut ise de özellikle ticarî faaliyetlerde oldukça etkindirler. Osmanlı Devleti ile resmi anlamda ticarî faaliyetlerde bulunan ve uluslararası hukuk normlarıyla iş yapan Levantenler, 19. yüzyıldan sonra her açıdan rahata kavuşmuş, “vatandaş” kimliğiyle ticaret yapabilmenin kolaylıklarına kavuşmuşlardır. Osmanlı Devleti’nin önceleri Avrupa ile doğrudan ticaret yapmanın bir gereği olarak gördüğü ve bu kapsamda Levantenlere sağladığı imtiyazlar, bu ticarî faaliyetlerin odak noktasını oluşturur. Levantenler, özellikle çok kültürlü ve çok kimlikli kozmopolit kentlerde yaşamayı tercih etmiş, ticari faaliyetlerini bu şehirlerde sürdürmüşlerdir. Bu bağlamda deniz ticaretinde öne çıkan limanları ve kozmopolit yapılarıyla Levant için vazgeçilmez olan İzmir ve İstanbul şehirleri önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu çalışmamızda Levantenlerin Osmanlı topraklarında ki ticarî faaliyetleri genel olarak ele alınmış olup, özelde İzmir ve İstanbul limanlarındaki ticari faaliyetleri değerlendirilmiştir.