Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencilerinin Gıda Güvenliği Bilgi ve Tutumları


Durlu Özkaya F., Akbulut B. A.

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, pp.121-132, 2016 (Peer-Reviewed Journal)