Effects of Agomelatine on Recognition and Spatial Memory in Dementia Model Male Rats


Saral S., Topçu A., Sümer A., Kaya A. K., Öztürk A.

46. Ulusal Fizyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2021, no.28, pp.28

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.28
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Potansiyel bir melatonin reseptör agonisti ve serotonin reseptör (5-HT2C) antagonisti olan agomelatin major depresyon tedavisinde aktif olarak kullanılan bir ilaçtır. Artan kanıtlar, agomelatinin öğrenme ve bellek performansını iyileştirebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, skopolamin kaynaklı bilişsel yetmezlik oluşturulan sıçanlarda agomelatinin etkisi yeterince açık değildir. Bu çalışmanın amacı, skopolamin indüklü demans modeli sıçanlarda agolematinin tanıma ve mekânsal bellek üzerine etkisinin incelenmesidir. YÖNTEMLER: Çalışmada, otuz iki adet Sprague Dawley ırkı erkek sıçan kullanıldı. Kognitif yetmezlik modeli için 21 gün boyunca 1 mg/kg skopolamin intraperitoneal uygulandı. Skopolamin uygulamasından 30 dakika sonra oral gavaj ile 40 mg/kg agomelatin 21 gün boyunca uygulandı. Kognitif fonksiyonlar yeni nesne tanıma (YNT) ve morris su labirenti (MSL) testi ile değerlendirildi. İlave olarak, hipokampus ve prefrontal korteks (PFK) homojenatlarında Beyin-türevi nörotrofik faktör (BDNF) düzeyi ELISA ile belirlendi. Veri analizleri için One-way ANOVA ve ardından tukey testi kullanıldı. BULGULAR: YNT testinde skopolamin toplam keşfetme zamanı ve tanıma indeksini azalttı (p<0.05). Agomelatin tedavisi keşfetme zamanını arttırırken, tanıma indeksini değiştirmedi (p>0.05). Skopolamin, MSL testinin edinim denemelerinde kaçış gecikmesini arttırdı (p<0.05). Agomelatin tedavisi ise kaçış gecikmesini azalttı. Dahası, skopolamin sıçanların hedef kadranda geçirdikleri süreyi belirgin olarak azaltırken (p<0.01) agomelatin bu süreyi arttırdı (p<0.05). ELISA sonuçlarında ise, skopolamin hipokampusta BDNF seviyesini anlamlı olarak etkilemezken PFK’da azalttı (p<0.05). Bununla birlikte, skopolamin ile karşılaştırıldığında agomelatin hem hipokampus hem de PFK'da BDNF düzeyini arttırdı (p<0.05, p<0.01, sırasıyla). SONUÇ: Agomelatin, bilişsel yetmezlik modeli sıçanlarda BDNF düzeyini arttırarak tanıma belleği ve mekânsal hafızayı iyileştirdi. Bu sonuçlar, agomelatinin demansla karakterize hastalıkların tedavisinde potansiyel role sahip olabileceğini düşündürdü.