Prosedür Adaleti Algısı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Birey İlişkisine Durumsal Bir Bakış Yüksek ve Düşük Psikolojik Sermaye Etkisi


OKAN T., DEMİR H., BOSTAN S.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.9, no.18, pp.237-262, 2017 (Peer-Reviewed Journal)