Ankara/Aktepe 8 Nolu Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi’ne Gelen Kadınlarda İlk Evlilik Yaşı, İlk Doğum Yaşı ve Evlendikten İlk Doğuma Kadar Geçen Süre


Creative Commons License

turan t., BAYOĞLU TEKİN Y., yılmaz n., temürtürkan g.

Klinik Bilimler ve Doktor, vol.11, no.6, pp.734-738, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 6
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Klinik Bilimler ve Doktor
  • Page Numbers: pp.734-738
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to determine age of first marriage, age of first birth and time interval from
marriage to first delivery in women. It was also investigated whether educational level affects these parameters.
Material and Method: 1017 women come to the outpatient clinic between November 2002 and July 2003, were
selected. Age of first marriage, age of first delivery and time interval between these parameters were determined.
The impact of educational level was evaluated. The changing of age of first marriage and age of first birth from past
to present day, were examined.Result: The mean ages were 19.17 and 20.61 (respectively age of first marriage, age of first delivery). The proportion
of women according to age of first marriage was %47.5 for before age of 18, %46.5 for between age of 19
and 24 and %6 for after age of 25. The %27.5 of these women had become mother before age of 18 and %88 of
these women had become mother before age of 24. The time interval from marriage to first delivery was 1.43 years.
Age of first marriage and age of first birth are affected by educational level. The mean age of first marriage and
age of first birth were 17.25 and 18.88 for above age of 50, 18.17 and 20.02 for between age of 41-50, 19.61 and
21.29 for between age of 31-40, 19.53 and 20.84 for between age of 21-30, 17.36 and 18.27 for below age of 20.
Conclusion: The risk of mortality and morbidity in mother and child are higher if the pregnancies are too early or
too late. The raising of age of first birth contributes to prevention of these high risk pregnancies. It is important to
improve social and legal factors, ensure the implementation of the existing laws and increase educational level in
order to rise age of first birth of women.
Key Words: Age of first marriage, Age of first birth

Amaç: Bu araştırma Ankara/Aktepe 8 Nolu Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi’ne gelen kadınlarda ilk
evlilik ve ilk doğum yaşlarının, evlilikten sonra ilk doğuma kadar geçen süre ve öğrenim düzeyinin bunlar üzerindeki
etkisinin, evlilik ve ilk doğum yaşlarının günümüzde değişip değişmediğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kasım 2002-Temmuz 2003 tarihleri arasında merkezin jinekoloji ve obstetri polikliniğine gelen
1017 kişi çalışmaya alınmıştır. Çalışmada ilk evlilik ve ilk doğum yaşları, evlendikten ilk doğuma kadar geçen süre
ve öğrenim düzeyinin bunlar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ayrıca evlilik ve ilk doğum yaşlarının günümüzde değişip
değişmediği belirlenmeye çalışılmıştır.
Bulgular: Çalışma grubunun ilk evlilik yaşı ortalaması 19.17, ilk doğum yaşı ortalaması 20.61’di. İlk evliliklerin
%47.5’i 18 yaş ve altında, %46.5’i 19-24 yaş arasında ve %6’sı 25 yaş ve üstünde gerçekleşmişti. İlk doğumlarınsa
%27.5’i onsekiz yaş ve öncesinde, %88’i yirmidört yaş ve öncesinde gerçekleşmişti. Çalışmada evlendikten ilk doğuma
kadar geçen süre ortalama 1.43 yıldı. Öğrenim düzeyinin artmasının ilk evlilik ve ilk doğum yaşlarını yükselttiği,
ancak evlendikten ilk doğuma kadar geçen süreyi etkilemediği görüldü. 51 yaş ve üstündeki çalışma grubunda
sırasıyla ortalama ilk evlilik ve ilk doğum yaşı 17.25 ve 18.88’ken, bu ortalama yaşların 41-50 yaş grubunda 18.17
ve 20.02, 31-40 yaş grubunda 19.61 ve 21.29, 21-30 yaş grubunda 19.53 ve 20.84, 20 yaş ve altındaki grupta
17.36 ve 18.27 olduğu görüldü. Sonuçta çalışma grubunun, günümüzde ilk evlilik ve doğum yaşlarının düşmekte olduğu
saptandı.
Tartışma: İlk doğum yaşının çok erken yaşta (18 yaş ve altında) ve çok ileri yaşta (35 yaş ve üstünde) olması anne
ve çocuğun, gebelik ve gebelik sonrası döneme ait olmak üzere, morbidite ve mortalitesini arttırmaktadır Evlenme
yaşının yükseltilmesi, ilk doğumların geciktirilmesi anlamına geldiğinden, hem doğurganlığın, hem anne ve çocuk
ölümleri düzeyinin düşmesine katkıda bulunmaktadır. Evlenme yaşının yükseltilmesi için öğrenim düzeyinin
yükseltilmesinin yanı sıra, diğer olumsuz sosyal faktörlerinin düzeltilmesi ve çıkarılmış olan kanunların uygulanmasının
sağlanması gereklidir.