Investigation of Performance Effects of Different Synchronous Generators to be Used in Micro Type Hydro Power Plants


Tören M., Mollahasanoğlu H., Koç E.

I. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu (EEMGG'21), Trabzon, Turkey, 24 - 25 September 2021, vol.1, pp.25-28

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.25-28
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Teknolojinin hızla gelişmesi, artan nüfus yoğunluğundan dolayı enerji talebinin artması vb. etkenler karşısında, elektrik enerjisinin, önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu enerji talebinin artması, enerjiyi üretme çeşitliliğinin de artacağının bir göstergesidir. Son yıllarda elektrik enerjisi üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmaktadır. Hidro elektrik santraller (HES), güneş santralleri (GES), rüzgâr enerji santralleri (RES) yaygın olarak elektrik üretimi yapan yenilenebilir enerji sistemleridir.  Bunun yanı sıra, elektrik enerjisi üretiminde, potansiyelin yüksek olduğu HES gibi üretim tesislerinin verim ve performansının arttırılması ve mevcut durumun iyileştirilerek, işletme maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Bu çalışmada da, mikro tip taşınabilir bir HES tasarımı yapılarak, elektrik enerjisi üretiminde geleneksel senkron jeneratörler (SG) ile son yıllarda geliştirilen, sabit mıknatıslı bir senkron jeneratör (SMSG) ayrı zamanlarda aynı şartlar altında analiz edilmektedir. Yapılan bu çalışma ile, tasarlanan mikro tip HES’te kullanılan senkron jeneratörlerin performansı, hız ve tork değerleri açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.