ABBÂSÎ DEVLET YÖNETİMİNDE KADINLARIN ETKİSİ: SEYYİDE ŞAĞAB


ARSLAN İ.

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.8, no.40, pp.827-839, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With the notables’ submission to Ca’fer b. Mu’tazid under the epithet of “al-Muktedir Billah” who was just thirteen years old after Muktefi Billah’s death in 295/907, Muktedir’s mother Seyyide Sagab started to display her authority on the administration. Seyyide Sagab, who ruled the country for twenty-five years during his son’s period and whose authority was acknowledged by everyone, stands as an exception in the history of Abbasid State. Having vast influence on his son, Seyyide Sagab made arrangements in the forms of appointments to the highest ranks of the state or dismissals when she felt the necessity. All the viziers were afraid of her due to her authority on the state administration and would shiver with fear when her name was mentioned. Moreoever, she paved the way for the other women in the field of administration and employed them in significant positions. Keywords: Muktedir Billah, Seyyide Sagab, Caliphate, Administration, Influence.

Müktefî Billâh’ın 295/907 tarihinde vefat etmesi üzerine devletin ileri gelenlerinin henüz on üç yaşında olan Ca’fer b. Mu’tazıd’a ‘‘el-Muktedir Billâh’’ lakabıyla biat etmesiyle Muktedir’in annesi Seyyide Şağab yönetimde otoritesini hissettirmeye başladı Oğlu Muktedir döneminde yirmi beş yıl süreyle ülkeyi idare eden ve otoritesi herkes tarafından kabul edilen Seyyide Şağab, Abbâsî Devleti tarihinde bir istisna teşkil etmektedir. Oğlunun üzerinde büyük bir etkiye sahip olan Seyyide Şağab, gerekli gördüğünde devletin en üst makamlarına atama veya görevden alma şeklinde tasarruflarda bulunmaktaydı. Devlet idaresindeki otoritesi sebebiyle bütün vezirler ondan çekinir ve adı geçtiği zaman korkudan titremeye başlarlardı. Ayrıca o, yönetim alanında diğer kadınların da önünü açmış ve onları önemli görevlerde istihdam etmiştir. Anahtar Kelimeler: Muktedir Billâh, Seyyide Şağab, Hilâfet, Yönetim, Nüfûz.