Altmış Beş Altı ve Üstü Erişkin Yaş Grubunda AkutMenenjit Tanılı Hastaların Demografik, Klinik veLaboratuvar Bulgularının Karşılaştırılması: Üç YıllıkHastane Bazlı Çalışma


ÇOLAK KARAMAHMUTOĞLU S., İLGAR T., ÖZDEMİR AL S., YILDIZ İ. E., KOSTAKOĞLU U., ERTÜRK A.

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ“ON-LINE KONGRE” ÖZEL SAYISI, Turkey, 24 - 29 November 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes