KOBİ’lerin Finansal Yapıları Üzerine Ampirik Bir Araştırma


Creative Commons License

Karamustafa O., KARAKAYA A.

FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, no.494, pp.78-86, 2005 (Peer-Reviewed Journal)