Thermal properties of nanoparticle colemanite mineral and its advantages in application


Kütük S., Kütük T.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.198-208, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Kolemanit minerali (C-3 mm) ve öğütülmüş kolemanit mineralleri (C-75 µm ile C-45 µm tozları) Eti Maden Bigadiç Bor

İşletme Müdürlüğünden tedarik edildi. C-3 mm başlangıç malzemesi yüksek enerjili bilyalı değirmende öğütme işlemine

tabi tutuldu. Akabinde bu malzeme mikronaltı boyutlu/nano boyutlu partiküller üretebilmek amacıyla ASTM

standardındaki boyutu 25 μm olan bir elekten geçirildi (C-25 μm). C-3 mm mineralinin, C-75 µm tozunun, C-45 µm

tozunun ve C-25 μm tozunun ısıl özellikleri TermoGravimetri (TG)/Diferansiyel Termal Analiz (DTA) cihazı ile

belirlendi. DTA ölçümünde, ilk ayrışma sıcaklığı C-3 mm minerali için 406°C’de yüksek şiddete sahip endotermik bir

pik ile gözükürken, C-25 μm tozu için 388°C’de endotermik bir pik ile ortaya çıktı. Diferansiyel TG ölçümünde, ilk

ayrışma sıcaklığı C-3 mm minerali için 403°C’de yüksek şiddete sahip dar endotermik bir pik ile belirdi ve C-25 μm tozu

için de 388°C’de endotermik bir pik ile ortaya çıktı. Önceki bir çalışmada, C-75 µm, C-45 µm ile C-25 μm tozları Portland

çimentolu betona farklı oranlarda ilave edilmiştir. Çalışma sonunda betonun basınç dayanımında belirgin bir artış

gözlemlendiği rapor edilmiştir. Bu bulguların nano boyutlu bor mineralleri ile alakalı mühendislik araştırmalarına ışık

tutacağı düşünülmektedir.