Türkiye Kıyısal Sularındaki Sparidae Familyasının Mitokondri DNA Dizilerine Dayalı Çoklu Lokus Filogenisi


Aksu İ., Bektaş Y.

Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, vol.4, no.3, pp.491-499, 2019 (Peer-Reviewed Journal)