TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDAKİ TURİZM FAALİYETLERİNİN SUNDUĞU KAMU DİPLOMASİSİ FIRSATLARI


SANCAK İ.

Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR18), Taşkent, Uzbekistan, 23 September 2021, pp.2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Taşkent
  • Country: Uzbekistan
  • Page Numbers: pp.2
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Son yıllarda gelişen iletişim imkânları ile birlikte kamu diplomasisi devletlerin dış politikasında geçmiş dönemlere göre hem daha önemli hale gelmiş hem de yeni imkânlara kavuşmuştur. Kamu diplomasisi faaliyetlerinin yöneleceği ülke ile kaynak ülke arasında dil, din, tarih, milliyet ve kültür gibi alanlarda ortak paydaların bulunması, kamu diplomasisi uygulamaları için elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Özbekistan ile Türkiye arasında bu ortak paydaların birçoğu bulunmaktadır. Bu ortak noktalar sayesinde iki ülke ilişkilerinin oldukça iyi olması beklenen bir durumdur. Ancak farklı sebeplerle, özellikle 2016 yılına kadar ilişkilerin istenen seviyede olduğunu söylemek zordur. Özbekistan’daki Türkiye algısı hakkında yeterli verinin olduğu söylenemez. Ancak genel olarak insanların yakından tanıdıkları milletlere karşı daha olumlu duygular besledikleri görülmüştür. Bu durumun Özbek ve Türk halkları için de geçerli olduğunu varsaymamak için bir sebep yoktur. Bu bağlamda propagandadan farklı olarak çift yönlü bir iletişim faaliyeti olan kamu diplomasisi, iki ülke ilişkilerinin daha iyi seviyelere getirilmesinde etkili olacaktır. Günümüzde kamu diplomasisinin uygulama alanlarından biri olan turizm de bu açıdan oldukça önemlidir. Bu çalışmada Türkiye ve Özbekistan arasındaki turizm ilişkisi kamu diplomasisi ekseninde ele alınmış, iki ülke arasındaki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bu faaliyetlerin aynı zamanda bir kamu diplomasisi fırsatı olarak değerlendirilmesi önerilmiştir. Turizmin, ülkelerin uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı üzerindeki etkisi dikkate alınarak söz konusu faaliyetlerin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde faydalı bir araç olacağı değerlendirilmektedir.