Tıp Öğrencilerinde Simülasyon Tabanlı Elektrokardiyografi (EKG) Uygulamalı Eğitiminin Değerlendirilmesi


Saral S., Gökçe F. M.

46. Ulusal Fizyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 10 October 2021, no.74, pp.96

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.96
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Elektrokardiyogram (EKG), kardiyovasküler hastalıkların tanısında temel rolünü sürdürmektedir. Bu nedenle fizyoloji eğitimi kapsamında verilen uygulamalı EKG eğitiminin tıp öğrencilerinin temel becerilerini geliştirmesi büyük önem taşımaktadır. Son raporlar, tıp öğrencilerinin EKG'nin yorumlanması konusunda daha fazla eğitim talep ettiğini vurgulamıştır. Bu nedenle simülasyon ve web tabanlı eğitim yazılımları tıp eğitimine entegre edilmeye çalışılmaktadır. Çalışmamızda uygulamalı EKG eğitimi için simülatör kullanmanın öğrencilerin temel beceri düzeylerine etkisi araştırılmıştır.

YÖNTEMLER: Ankete ikinci sınıfta öğrenim gören 89 tıp öğrencisi (%46.1 erkek, %53.9 kız) dahil edildi. Anket online olarak gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere toplamda 8 soru sorulmuştur. Ankette yer alan sorulardan bazıları aşağıdaki gibidir; 1) EKG uygulaması klasik laboratuvar ortamında yapılmış olsaydı sizden kayıt alınması için gönüllü olurmuydunuz? 2) Simülasyon destekli EKG için verilen uygulamalı eğitimin, eğitim sonrasında bir hastadan EKG kaydı alma kaygınızı azaltabileceğini düşünüyor musunuz? 3) Simülasyon destekli EKG eğitimlerinin mesleki gelişiminize olumlu katkı sağladığını düşünüyor musunuz? 4) EKG eğitiminin simülasyon destekli yürütülmesi konusundaki deneyiminizi nasıl değerlendirirsiniz? Sonuçlar yüzde olarak sunulmuştur.

BULGULAR: Birinci soruya %37.1 evet, %33.7 hayır ve %29 oranında kararsızım yanıtı verilmiştir. İkinci soruya %69.7 evet, %10.1 hayır ve %20.2 kararsızım yanıtı verilmiştir. Üçüncü soruya ise öğrencilerin %87.6'sı evet %12.4'ü kararsız cevabını vermiştir. Dördüncü soru memnunum diyenler %93,2, memnun değilim (%1,1) ve kararsızım diyenler %5,7 olarak tespit edilmiştir.

SONUÇ: Sonuçlarımız, yüksek gerçeklikli simülasyona dayalı EKG eğitiminin, öğrencilerin temel beceri ve özgüvenlerinin gelişimine önemli katkılar sağlayabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kalp, EKG Pratik Eğitimi, EKG Simülatör, Tıp Öğrencileri.