A.Çopur Çiçek, S.Özkasap, S.Dereci, K.Şahin, D.Z.Ulusan-Gündoğdu, A.R. Dilek, A. Ertürk., Rize İlinde Çocuk Hastalarda Hepatit A, B ve C Seroprevalansı.


ÇOPUR ÇİÇEK A.

VİRAL HEPATİT DERGİSİ, no.3, pp.102-106, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: VİRAL HEPATİT DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.102-106
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Determining of seroprevalence of hepatitis A, B and C among pediatric age group in Rize province, comparing with the other regions of country and contribute to the limited number of epidemiological studies in this group. Materials and Methods: The study was performed between 01.01.2010- 31.12.2011 in pediatric age group between 0-16 years old with different complaints admitted to Rize Training and Research Hospital. ELISA technique was used and Anti-HAV IgM, anti-HAV IgG, HBsAg, anti-HBs, Anti-HBcIgM and G with the anti-HCV tests were analyzed retrospectively. Results: 1173 children were analyzed (748 male, 425 female). Anti-HAV IgG seropositivity and Anti-HAV IgM positivity were 29.5% and 2.5% respectively. Both Anti-HAV IgM and Anti-HAV IgG seropositivity were detected in 7 patients. In 202 patients were determined Anti-HAV IgG seropositivity (107 male, 95 female). Gender difference was statistically significant (p<0.0001). HBsAg, anti-HBs, Anti-HBcIgM, Anti-HBcIgG and anti-HCV seropositivity of 1173 pediatric patients were detected as 2.4%, 79.4%, 0.5%, 10.1% and 0.6% respectively. Only 3 patients were positive both HBsAg and anti-HBs in. No anti-HIV positivity was determined. HAV, HBV and HCV seropositivity rates among different age groups were not significantly different. Starting of the national immunization program in June 1998, the Anti-HBs and Anti-HBc IgG positivity was seen to be higher in subjects born after 1998 and it was statistically significant. Conclusion: The vaccination for HAV infection, as well as education, sanitation measures, together with efficient use of infrastructure and elimination of deficiencies will reduce the incidence of HAV infection. Besides, HBV and HCV seroprevalence rates in our country are compatible with the general population rates. More studies are needed about HBV and HCV seroprevalance for childhood. National hepatitis B vaccination program need to raise awareness in society further in order to achieve the target values. (Viral Hepatitis Journal 2012; 18(3): 102-6) Key words: HAV, HBV, HCV, seroprevalence, the pediatric age group

Amaç: Bu çalışmanın amacı Rize ilindeki çocuk hastalarda şu ana kadar araştırılmamış olan hepatit A, B ve C seropozitiflik oranını belirlemek, ülkemizin diğer bölgeleri ile karşılaştırmak ve çocuk hastalarda sınırlı sayıdaki epidemiyolojik çalışmalara katkı sağlamaktır. Gereç ve Yöntemler: Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi pediatri servis ve polikliniklerine 01.01.2010-31.12.2011 tarihleri arasında farklı şikayetlerle başvurmuş 0-16 yaş grubu hastalar çalışmaya alındı. Enzyme Linked Immunosorbend Assay (ELISA) yöntemi ile (Abbott Architect) üretici firmanın önerileri doğrultusunda çalışıldı. Anti-HAV IgM, Anti-HAV IgG, HBsAg, Anti-HBs, Anti-HBcIgM ve G ile Anti-HCV testleri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Çalışmaya alınan 1173 çocuk hastanın 748’ü (%63,8) erkek 425’sı (%36,2) kız idi. Yaşları 0 ile 17 arasında olup, yaş ortalaması 5,61±4,21 yıl idi. AntiHAV IgG seropozitifliği %29,5 (202/684) ve Anti-HAV IgM pozitifliği %2,5 (17/682) olarak saptandı. Birlikte pozitiflik %3,8 oranı ile 7 hastada tespit edildi. Anti-HAV IgG seropozitifliği olan 202 hastadan 107’si erkek (%53), 95’i kızdı (%47). Cinsiyet bakımından aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,0001). Toplam 1173 çocuk hastanın HBsAg, Anti-HBs, AntiHBcIg M, AntiHBcIg G ve Anti-HCV seropozitiflikleri değerlendirildiğinde; sırasıyla %2,4, %79,4, %0,5, %10,1 ve %0,6 olarak saptandı. HBsAg ve Anti-HBs birlikte pozitifliği sadece 3 hastada tespit edildi. Hiçbir çocukta Anti-HIV pozitifliği görülmedi. HAV, HBV ve HCV için değişik yaş grupları arasında seropozitiflik oranları yönünden anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Haziran 1998’de ulusal aşı programının başlamasıyla birlikte Anti-HBc Ig G ve Anti-HBs pozitifliği 1998’den sonra doğanlarda daha yüksek olduğu görülmüş ve istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada; HAV için aşılamanın yanı sıra eğitimle birlikte sanitasyon tedbirlerinin etkin bir şekilde kullanılması ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi HAV enfeksiyonun görülme oranını azaltacağı vurgulanmıştır. Ayrıca hepatit B ve hepatit C seroprevalans oranları, ülkemizdeki genel nüfus oranlarıyla uyumludur. Ülkemizde çocukluk çağında HBV ve HCV seroprevalansıyla ilgili daha fazla çalışma yapılmalıdır. ‘’Ulusal Hepatit B Aşı Programı’’ (UHBAP) uygulamasında hedef değerlere ulaşılması için toplumun daha da bilinçlendirilmesi gerekmektedir. (Viral Hepatit Dergisi 2012; 18(3): 102-6) Anah tar ke li me ler: HAV, HBV, HCV, seroprevalans, çocukluk yaş grubu