Стратешка точка на патот Скопје-Костендил: Егридере / Крива Паланка


Kul E.

Меѓународна научна конференција "Крива Паланка и Кривопаланечко во времето на отоманската империја, Kriva Palanka, Macedonia, 23 - 24 June 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Kriva Palanka
  • Country: Macedonia
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes