THE RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICES, GOLD PRICES, EXCHANGE RATES AND STOCK PRICES IN THE 2008 GLOBAL FINANCIAL CRISIS: THE CASE OF TURKEY


Creative Commons License

Ayaydın H., Pilatin A., Barut A.

2. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES, Ankara, Turkey, 4 - 05 July 2020, vol.1, pp.505-509

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.505-509
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to reveal the relationship between macroeconomic fluctuations such as oil prices, gold prices, exchange rates and stock indexes. Linear models were used in the study before and after the 2008 economic crisis. The study used a methodology based on simultaneous equations to describe direct and indirect connections for the period 2004-2014. Accordingly, it was revealed how investors ' reactions to gold and oil prices differed in the long term and before the global financial crisis and how investors reacted to macroeconomic fluctuations in the long term and after the crisis. According to these results, investors can react differently to the positive and negative shocks of gold prices, exchange rates and interest rates after the crisis. In this respect, the research contributes to the current literature in terms of determining whether the relationship between volatility in macroeconomic variables and stock prices is asymmetric. During the impact of macroeconomic variables on stock prices, investment decisions, portfolio managers, investors, policy makers and other stakeholders will be quite valuable. This study, unlike studies focusing on bilateral connections, is important in terms of a quadruple connection and its scale results in Turkey, a developing country.

Bu çalışmanın amacı, petrol fiyatları, altın fiyatları, döviz kuru gibi makroekonomik dalgalanmalar ve hisse senedi endeksleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada, 2008 ekonomik krizi öncesi ve sonrası dönemleri içerisine alan doğrusal modeller kullanılmıştır. Çalışmada, 2004- 2014 dönemi için doğrudan ve dolaylı bağlantıları tanımlamak için eşzamanlı denklemler dayalı bir metodoloji kullanılmıştır. Buna göre, uzun vadede ve küresel finansal krizden önce yatırımcıların altın ve petrol fiyatlarına tepkilerinin ne şekilde farklılaştığı ile uzun vadede ve kriz sonrası, yatırımcıların makroekonomik dalgalanmalara ne şekilde farklı tepkiler verildiği ortaya konulmuştur. Bu sonuçlara göre, krizden sonra yatırımcıların altın fiyatlarına, döviz kuruna ve faizin olumlu ve olumsuz şoklarına farklı yönde tepkiler verebildiğini de göstermektedir. Bu açıdan araştırma, makroekonomik değişkenlerdeki oynaklıklar ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin asimetrik olup olmadığını tespit etme açısından mevcut literatüre katkıda bulunmaktadır. Yatırım kararları sırasında makroekonomik değişkenlerin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi portföy yöneticileri, yatırımcılar, politika belirleyiciler ve diğer paydaşlar için oldukça değerli olacaktır. Bu çalışma ikili bağlantılara odaklanan çalışmalardan farklı olarak dörtlü bir bağlantıya ve gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’de ölçeğinde sonuçlar vermesi bakımından önemlidir.