Sağlık Çalışanlarının Kızamık, Kızamıkcık, Kabakulak, Su çiçeği ve Tetanoz Açısından Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi(ülke genelinde Çok Merkezli Çalışma Verileri)


TOSUN S., GÜVEN E., YILDIZ İ. E. , ALAY H., MERT D., ÖZATAĞ D. M. , ...More

18. KLİMİK KONGRESİ, Turkey, 22 - 26 March 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey