Sağlık Çalışanlarının Kızamık, Kızamıkcık, Kabakulak, Su çiçeği ve Tetanoz Açısından Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi(ülke genelinde Çok Merkezli Çalışma Verileri)


TOSUN S., GÜVEN E., YILDIZ İ. E., ALAY H., MERT D., ÖZATAĞ D. M., ...More

18. KLİMİK KONGRESİ, Turkey, 22 - 26 March 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes