Mersin ve Samsun illeri örtüaltı patlıcan üretim alanlarında Fusarium ve Verticillium solgunluklarının yaygınlığı ve izolatların virülensliklerinin coğrafi dağılımı


Altınok H. H., Boyacı H. F., Topçu V.

ATATÜRK UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY, vol.43, no.2, pp.107-115, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: ATATÜRK UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL FACULTY
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.107-115
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Örtü altı patlıcan yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Antalya, Mersin ve Samsun illerinde 2010 ve 2011 yıllarında survey çalışmaları yapılarak, Fusarium ve Verticillium solgunluk hastalıklarının yaygınlık oranları ve hastalık şiddetleri belirlenmiştir. İzolatların virülenslikleri patojenisite denemeleriyle saptanmış ve virülenslik oranlarının ilçelere göre dağılımı coğrafi bilgi sistemi veri tabanı kullanılarak haritalanmıştır. Antalya, Mersin ve Samsun illerinde survey yapılan alanların sırasıyla, ortalama % 40, % 60 ve % 50’sinin solgunluk hastalıkları ile bulaşık olduğu tespit edilmiştir. Antalya ili ve yöresinde Fusarium ve Verticillium solgunluk hastalıklarının ortalama yaygınlık oranları % 20 olarak saptanmıştır. Mersin ilinde ise, Fusarium solgunluğunun yaygınlık oranı yaklaşık % 35 oranında saptanırken, Verticillium solgunluğu % 5’in altında bulunmuştur. Samsun ili survey alanlarında sadece Verticillium solgunluğu belirlenmiştir. Toplam 176 izolatın, makroskobik ve mikroskobik incelemeler ve patojenisite denemeleri sonucunda 112 tanesi Fusarium oxysporum (Schlechtend.:Fr.) f. sp. melongenae (Fomg) ve 64 tanesi Verticillium dahliae Kleb. olarak saptanmıştır. Virülensi en yüksek Fomg izolatları Kumluca, Finike, Kaş ve Demre (Antalya), Aydıncık ve Tarsus (Mersin) ilçelerinden, V. dahliae izolatları ise, Alanya ve Finike (Antalya), Anamur ve Gülnar (Mersin) ilçelerinden izole edilmiştir.