Parotis Bezi Mukoepidermoid Karsinom Tanılı Hastada F 18 FDG PET BT Tetkiki ile Evreleme Olgu Sunumu


YUSUFOĞLU B., DURSUN E., ÇELEBİ ERDİVANLI Ö., ÖZGÜR A., GÜNGÖR S., ASA S.

28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi ve 2. Ulusal Radyofarmasötik Bilimler Kongresi, Turkey, 6 - 10 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes