Parotis Bezi Mukoepidermoid Karsinom Tanılı Hastada F 18 FDG PET BT Tetkiki ile Evreleme Olgu Sunumu


YUSUFOĞLU B., DURSUN E. , ÇELEBİ ERDİVANLI Ö. , ÖZGÜR A. , GÜNGÖR S., ASA S.

28. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi ve 2. Ulusal Radyofarmasötik Bilimler Kongresi, Turkey, 6 - 10 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey