TASARRUFLAR VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Bulut E., KARAKAYA A.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, pp.207-226, 2018 (Peer-Reviewed Journal)