Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı Ve Daha Fazla Fiyat Ödeme İsteği Yapısal Eşitlik Modellemesi Yaklaşımı


TOKLU İ. T., USTAAHMETOĞLU E., ÖZTÜRK KÜÇÜK H.

Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.145-161, 2016 (Peer-Reviewed Journal)