Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamalarının Gelişimi ve OECD Ülkeleri ile PISA Etkinlik Karşılaştırması


Çalcalı Ö.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.449-474, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Eğitim toplumların gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Dünyadaki sosyo-ekonomik kalkınmanın temel unsurunun eğitim olduğu söylenebilir. Türkiye’de de eğitimin önemi son yıllarda daha fazla anlaşılır olmuş ve bu alana harcanan kamu kaynaklarında ve özel kaynaklarda kayda değer artışlar yaşanmıştır. Bu kapsamda eğitim için yapılan kamu harcamalarının merkezi yönetim bütçesine ve milli hasılaya oran olarak artışı söz konusudur. Ortalama eğitim süresi de son 27 yılda yaklaşık iki kat artmıştır. Yaşanan bu artışlara rağmen, eğitimin en önemli çıktısı niteliğindeki başarı göstergeleri Türkiye için pek yüksek değildir. Zira, OECD tarafından düzenli olarak her üç yılda bir yapılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) kapsamında elde edilen sonuçlara göre, Türkiye oldukça düşük puanlarla birlikte alt sıralarda yer almaktadır. Daha da kötü olanı ise sıralamadaki yerinin giderek düşüyor olmasıdır. Bu sonuçlar Türkiye’deki eğitime yapılan harcama artışlarının, neden başarıyı da artırmadığı sorusunu beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de kamu eğitim harcamalarının daha verimli ve etkili kullanılması gerekmektedir.