Püyürisi Olmayan Hastada Üriner Sistem Enfeksiyonu ve Buna Bağlı Bakteriyemi


Creative Commons License

Güler Bataroğlu Z., Özşahin A., Kostakoğlu U., Özen E. A., Ertürk A., Yıldız İ. E.

22. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.522-523

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.522-523
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes