Püyürisi Olmayan Hastada Üriner Sistem Enfeksiyonu ve Buna Bağlı Bakteriyemi


Creative Commons License

Güler Bataroğlu Z., Özşahin A., Kostakoğlu U. , Özen E. A. , Ertürk A., Yıldız İ. E.

22. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.522-523

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.522-523