Akut Radyasyon Sendromunda Analjezi


Creative Commons License

Erdivanlı B.

in: Radyasyon Maruziyeti, Sema Yılmaz Rakıcı, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.693-702, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Akademisyen Yayınevi Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.693-702
  • Editors: Sema Yılmaz Rakıcı, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Akut Radyasyon Sendromu (ARS) penetran radyasyona maruziyetten saatler, günler veya haftalar sonra ortaya çıkabilen klinik bulgulardır. Kılavuzlarda ağrı kontrolüne genellikle yüzeyel bir şekilde değinilmekte ve ölümcül dozda radyasyona maruz kalan veya çoklu organ yetmezliği gelişen hastalar için önerilmektedir. Oysa radyasyon kaynaklı hasarın doğası gereği hemen tüm hastalarda analjezik tedavi gerekli olabilmektedir. Her medikal işlemde olduğu gibi ARS hastasında analjezik tedavinin de hastanın tıbbi durumuna göre bireyselleştirilmesi, planlanan amacından uzaklaşmaması ve olası komplikasyonlardan kaçınılması gerekmektedir