RUSYA FEDERASYONU’NUN SURİYE POLİTİKASININ DİNAMİKLERİ


Sancak İ.

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.117

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.117
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

SSCB’nin  1991  yılında  dağılması  uluslararası  sistemde  önemli  değişikliklere  sebep 

oldu. İki kutuplu sistem sona erdi ve ortaya yeni bağımsız devletler çıktı. Bu devletler, içinde 

bulundukları  coğrafi,  ekonomik,  tarihi  ve  siyasi  şartlara  göre  bağımsızlık  sürecini  farklı 

şekillerde  yaşadılar.  Söz  konusu  devletlerden  biri  olan  Azerbaycan  sahip  olduğu  petrol 

kaynakları ve Ermenilerle yaşanan sorunlar sebebi ile bağımsızlık sürecini sancılı yaşadı. Bu 

sürecin  sancılı  olmasının  sebeplerinden  biri  de  Ebülfez  Elçibey’in  güç  dengelerini  dikkate 

almayan,  fazlasıyla  milliyetçi  bir  politika  takip  etmesiydi.  Elçibey  şüphesiz  tam  bir  Türk 

milliyetçisiydi  ve  Azerbaycan  – Türkiye  ilişkilerini de  bu çerçevede  yürütmeye çalışıyordu. 

Politik  tecrübesizliği  ve  dünya  gerçeklerini  görmezden  gelmesi  hem  iktidarının  kısa  süreli 

olmasına  hem  de  Azerbaycan’ın  istikrara  kavuşamamasına  sebep  oldu.  Elçibey’in  ardından 

devlet  başkanı  olan  Haydar  Aliyev  ise  oldukça  tecrübeli  bir  politikacıydı  ve  devlet  başkanı 

olmasının ardından takip ettiği dikkatli politikayla içerde muhaliflerini saf dışı bırakıp iktidarını 

sağlamlaştırırken dış politikada da Elçibey’in aksine son derece realist davrandı. Batı ile Rusya 

arasında  dengeli  bir  politika  izlerken  Türkiye  ile  ilişkilerini  de  iki  egemen  devlet  ilişkisine 

dönüştürdü.  Aliyev,  Azerbaycan’ı  sorunsuz  değilse  de  istikrarlı  bir  ülke  haline  getirmeyi 

başardı.