Yerel Düzeyde İşbirlikçi Kamu Yönetimi Anlayışı: Yetişkin Eğitimi ve Okuryazarlik Programi Üzerine Bir Değerlendirme


Atar E.

KARABAGH II - INTERNATIONAL CONGRESS OF MODERN STUDIES IN SOCIAL AND HUMAN SCIENCES, Baku, Azerbaijan, 8 - 10 November 2021, pp.118-127

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.118-127
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Kurumlar arası işbirliği, program uygulamasında görev ve sorumlulukların paylaşımını artırmaya yönelik önemli yaklaşımlardan bir tanesidir. İşbirlikçi yönetim veya yönetişimin sağlanması yerel yönetimlerinde işlevliğinin arttırılmasında önemli yere sahip olacaktır. Bu doğrultuda, bu çalışma, Illinois Eyaleti'nde yetişkin okuryazarlığını geliştirmek için Illinois Topluluk Kolej Kurulu ile İnsan Sermaye Geliştirme Bölümü arasındaki ortaya koyulan işbirliği noktasında bir çalışma ortaya koymaktır. 2008 yılında, iki kurum, amacı eyaletteki okuryazarlık seviyelerini ve sosyal okuryazarlığı artırmak olan bir işbirliği içerisine girmişler ve bu doğrultuda programlar uygulamışlardır. Proje, ortak görevlere ulaşmak için işbirliği yapan kurumların birlikte çalışmasını sağlama sorumluluğuna sahip olan Illinois Topluluk Kolej Kurulu vesayetinde uygulanmıştır. Bu kurumlar arasında gerçekleşen işbirliği, eğitim hizmetlerini toplumun savunmasız üyelerine yayarak çalışan insanların becerilerini geliştirmeyi  ve eyaleti içindeki hassas grupların sosyal refahını iyileştirmeye ve daha özel olarak topluluk içindeki sosyal sorunları ele almaya odaklanmıştır. Bu çalışmanın amacı, iki kurum arasında yürütülen bu projenin artı ve eksilerini tartışarak işbirlikçi kamu yönetimi/yönetişimi olgusu doğrultusunda tartışmaktır. Çalışmada nitel veri yaklaşımı benimsenmiş ve her iki departmanla da bu yönde iletişim kurulmuştur, departmanlardan toplam dört kişi ile görüşme yapılmış ve buna ek olarak departmanların raporları ve literatürde yer alan dökümanlar incelenmiştir. Çalışmanın en önemli çıktısı olarak işbirlikçi bir kamu yönetimi anlayışının benimsenmesi gerektiği ve bunun her düzeyde gerçekleşebilecek bir olgu olduğudur. İşbirliği ile beraber kurumlar üzerinde var olan yükün hafiflediği ve daha kaliteli hizmetler ile beraber, hedeflere ulaşıldığı görülmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada, proje kapsamında hedeflenen temel işbirliği hedefleri, hedef kitleler, proje kapsamında karşılaşılan sorunlar ve engeller araştırılarak bir tartışma ortaya koyulmuştur. Çalışmanın son kısmında ise bu işbirliği ile öğrendiklerimiz irdelenmiş ve sonuç kısmı ile çalışma sonlandırılmıştır.