Teknoloji tabanlı girişimlerin demanslı hastaların bakım vericilerinin bakım yüküne etkisi: Bir sistematik derleme ve meta-analiz çalışması


YILMAZ YAVUZ A., BEKTAŞ M., HENDEKCİ A., GÖK UĞUR H.

3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Turkey, 01 January 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes