Perceptions and Attitudes of Rize Travel Agencies Towards Social Media Marketing


Creative Commons License

Acuner E., Küçük K.

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, no.24, pp.48-78, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 24
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.38155/ksbd.810755
  • Journal Name: Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.48-78
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to determine the perception and attitudes of travel agencies operating in Rize towards social media marketing. The theoretical background of the study is based on the theory of social networks. The universe of the study consists of travel agencies operating in Rize, which are registered in TÜRSAB. The cross-sectional screening type of screening research from descriptive research models was used in the study. In addition, screening research, one of the qualitative research methods, has been used to support businesses ' attitudes towards social media marketing. The Instagram accounts of businesses have been analyzed with content analysis. The study concluded that the perception and attitude of travel agencies towards social media marketing is positive and that businesses use social media to promote companies and products, create brand awareness, and develop sales. In order to use social media marketing more effectively and efficiently by businesses, it is necessary to have well-equipped personnel to deal with social media marketing and to receive training on social media marketing.

Bu çalışmanın amacı Rize’de faaliyet gösteren seyahat acentaların sosyal medya pazarlamasına yönelik algı ve tutumlarını belirlemektir. Çalışmanın teorik alt yapısı sosyal ağlar teorisine dayandırılmaktadır. Çalışmanın evrenini TÜRSAB’a kayıtlı olup, Rize ilinde faaliyet gösteren seyahat acentaları oluşturmaktadır. Çalışmada betimsel araştırma modellerinden tarama araştırmasının kesitsel tarama türü kullanılmıştır. Buna ek olarak işletmelerin sosyal medya pazarlamasına yönelik tutumlarını desteklemek için nitel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama araştırması kullanılmıştır. İşletmelerin Instagram hesapları içerik analizi ile incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda seyahat acentalarının sosyal medya pazarlamasına yönelik algı ve tutumlarının olumlu olduğu görülmüştür. Diğer yandan işletmelerin sosyal medyayı; şirketlerini ve ürünlerini tanıtmak, marka farkındalığı oluşturmak ve satış geliştirmek amaçlı kullandıklarına yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. Sosyal medya pazarlamasının işletmeler tarafından daha etkin ve verimli şekilde kullanılması için işletme bünyesinde sosyal medya pazarlaması ile ilgilenecek donanımlı personelin bulundurulması ve gerekli eğitimlerin alınması önem taşımaktadır.