Geronemniyet ve hemşirelik


AKBAL Y., HİNTİSTAN S.

Anadolu Güncel Tıp Dergisi, vol.2, no.4, pp.136-141, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 2 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.38053/acmj.769910
  • Journal Name: Anadolu Güncel Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.136-141
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Old age that is a natural and inevitable stage of life is a period in life of individuals which physical, social, economic and cognitive deficits, increases in the risk of accidents in daily life activities, and become more difficult. Geronsafety in the field of health includes multiple chronic diseases of the elderly and associated multiple drug use; disability and falling and home accidents due to disability, elderly loneliness, nutrition, accommodation, economic problems due to problems caused by dysfunction of sensory organs such as vision, hearing, neglect and abuse. In a multidisciplinary approach, elderly policies are changing and studies are carried out to improve the quality of life for the elderly for the prevention of diseases that increase with age, the difficulties in daily living activities and the risk of possible accidents. However, it is seen that the concept of geronsafety does not reflect to the health field at the desired level. Therefore, nurses have important responsibilities in providing this safety for the elderly in the field of health. In this study; safety issues that can be created in health services in elderly individuals and information and suggestions that nurses can develop in care and monitoring of elderly people are taken place.

Yaşamın doğal ve kaçınılmaz bir evresi olan yaşlılık; fiziksel, sosyal, ekonomik ve bilişsel kayıpların olduğu, günlük yaşam aktivitelerinde kaza risklerinin arttığı ve bireylerin yaşamlarının güçleştiği bir dönemdir. Sağlık alanında geronemniyet; yaşlıların çoklu kronik hastalıkları ve buna bağlı çoklu ilaç kullanımını; yeti yitimi ve yeti yitimine bağlı düşme ev kazalarını, yaşlı yalnızlığını, görme, duyma gibi duyu organlarının işlev bozukluğundan kaynaklanan beslenme, barınma, ekonomik sorunları, ihmal ve istismarı kapsamaktadır. Multidisipliner bir anlayışla yaşlılıkla birlikte artan hastalıkların, günlük yaşam aktivitelerindeki güçlüklerin ve olası kaza risklerinin önlenmesi için yaşlılara yönelik politikalar değişmekte ve yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapılmaktadır. Ancak geronemniyet kavramının sağlık alanına istenilen düzeyde yansımadığı görülmektedir. Bu nedenle sağlık alanında yaşlılar için bu güvenliğin sağlanmasında hemşirelerin önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu çalışmada; yaşlı bireylerde sağlık hizmetlerinde oluşturulabilecek emniyet konuları ile bu konularda hemşirelerin yaşlı bireyin bakım ve izleminde geliştirebileceği bilgiler ve öneriler yer almaktadır.