İsna ‘Aşeriyye’de İmamın Otoritesi


DEMİR A. İ.

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, vol.3, no.3, pp.109-125, 2003 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 3
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.109-125
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Imam’s Authority According to Twelver Shi‘ism

This article explores the imam’s authority according to Twelver Shi‘ism  on the base of imam’s qualities and duties. Twelver Shi‘ism believes that imams chosen by God for the duties like Prophets. For that reason they are infallible and can know everything what they need. They can show miracles to prove that they are imam. The article concludes by reaching that the imams have same authority as Prophets except having a new religion, and this tenet does not fit the historical realities.

Makalede Şi’a’nın en büyük kolu olan İsna ‘Aşeriyye’nin imama atfettiği nitelikler bağlamında yetkileri ve dolayısıyla otoritesi ele alınmaktadır. Hz. Peygamber gibi, Allah tarafından atanmış oluşları, dini koruma görevleri dolayısıyla ma’sum oluşları, dinî hükümleri belirleme noktasında eksiklik olmaması için en bilgili hatta Peygamberle aynı kaynaktan bilgi alır olmaları, toplumca kabul edilme açısından en faziletli olmaları yanında atanmış imam olduklarını ispatlayabilmek için mu’cize gösterebildikleri anlayışı tesbit edilmektedir. Dinde Peygamberden sonra onun yetkilerine denk bir otoriteye sahip oldukları fakat bu anlayışın tarihî olaylarla pek örtüşmediği sonucuna varılmaktadır.