Fizikte Kullanılan Problem Çözme Stratejileri Ölçeğinin Lise Öğrencileri İçin Uygulanabilirliğinin Test Edilmesi


ERYILMAZ TOKSOY S., Çalışkan S.

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.9, no.2, pp.158-177, 2015 (SCI-Expanded)