Türk Kamu İdarelerinde İç Denetimin Etkinliği ve Yaşanan Sorunlar


Creative Commons License

Bektaş M. , Olgun İ.

Kamu Mali Yönetimi Kapsamında Mali Denetim Üzerine Seçme Konular, Taylak M.,Ciğerci İ., Editör, Savaş Yayınevi, Ankara, ss.73-108, 2018

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Savaş Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.73-108
  • Editörler: Taylak M.,Ciğerci İ., Editör

Özet

Denetim, tarihin ilk çağlarından bu yana çeşitli formatlarla da olsa yönetimle birlikte devamlı var olmuştur. Modern/bilimsel yönetim anlayışının ortaya çıkmasıyla da dış-iç ayrımı olmaksızın denetim faaliyeti somut ve sistemli olarak bilim insanları tarafından yönetim süreçleri içerisinde ele alınmıştır. Bu çalışmada iç denetimin Türk idari sistemindeki etkinliği ele alınacaktır.
Etkinliğin tespit edilebilmesi için denetimin ve iç denetimin tüm yönleriyle ele alınıp ortaya koyulması gerekmektedir. Bu doğrultuda öncelikle denetim-yönetim ilişkisi konu edinmiştir. Taylor, Fayol ve Weber özelinde ilk bilimsel yaklaşım olan klasiklerin görüşleri verilmiş, denetimin ne olduğu, yönetime nasıl dâhil olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.
Genel bir giriş niteliğindeki denetim-yönetim ilişkisinin ardından Türk kamu yönetiminde iç denetime bakılmıştır. Bu noktada denetimin tarihsel süreci ve günümüzdeki iç denetim ayrı ayrı okuyucuya aktarılmıştır. Tarihsel süreçte özellikle teftiş kurullarına değinilmiştir. İç denetim ve iç denetimin kapsamında ise 5018 sayılı kanun başta olmak üzere mevzuat ağırlıklı bir yaklaşım benimsenmiştir.
Son başlıktaysa iç denetimde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara karşı üretilen çözüm önerilerine değinilerek, mevzuat ve uygulama üzerinden yöneltilen eleştiriler açık bir şekilde aktarılmaya çalışılmıştır. İzlenilen bu sırayla öncelikle kavramsal uzlaşının sağlanması ardından da bu uzlaşıyla ortaya çıkan sorunların doğru tespit edilmesi amaçlanmıştır.