ANALYSIS OF EDUCATION EXPENDITURES IN TÜRKİYE AND OECD COUNTRIES IN LINE WITH THE UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS


arıman Y.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, no.41, pp.213-231, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

On 1 January 2016, the UN 17 Sustainable Development Goals (SDG) entered into force. The fourth of these goals is quality education. One of the tools to be used to achieve the goal of quality education is education expenditures. The aim of this study is to find answer to the question of whether increasing education expenditures in Türkiye will increase the quality of education. For this purpose, firstly, the UN SDG on quality education is reviewed. Then, education expenditures for OECD is reviewed. Education expenditures in Türkiye are analyzed with OECD data and literature studies. The educational expenditure per student in Türkiye falls below the OECD average for pre-school, primary school, secondary school, and tertiary levels. However, public universities and private primary schools and secondary education institutions exceed the OECD average in terms of expenditure. It has also been observed that education expenditures have shown a consistent increase over time, except for the 2019-2020 period. Increasing educational expenditure can contribute to increasing the quality of education in Türkiye.
1 Ocak 2016’da Birleşmiş Milletler (BM) 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) yürürlüğe girmiştir. Bu hedeflerden dördüncüsü nitelikli eğitimdir. Nitelikli eğitim hedefine ulaşmak için kullanılacak araçlardan biri eğitim harcamalarıdır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de eğitim harcamalarının artırılması halinde nitelikli eğitim artar mı? sorusuna cevap bulmaktır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle BM SKH nitelikli eğitim başlığı incelenmektedir. Sonrasında Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ülkeleri için eğitim harcamaları verileri incelenmektedir. Türkiye’de eğitim harcamaları OECD verileri ve literatür çalışmaları ile analiz edilmektedir. Buna göre Türkiye’de eğitim kurumlarına öğrenci başına yapılan toplam harcama okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve üniversiteler için OECD ortalaması gerisindedir. Kamu üniversite, özel ilkokul, özel ortaöğretim ve toplam özel eğitim harcamaları OECD ortalaması üzerindedir. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de eğitim harcamalarının artırılması ile nitelikli eğitimin artırılabileceği kanaatine varılmıştır.