Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin Vergi Hukukunun Asli Kaynaklarına Etkisi


Creative Commons License

ACUNER S.

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.363, pp.85-103, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: VERGİ SORUNLARI DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.85-103
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The new regime of Turkish Republic has changed as Presidential Government System. The distinct characteristic of this regime is that executive branch is led by the head of the state. The new regime by and large has affected the primary sources of law and particularly tax law. The significant effect of the new regime on the primary sources of tax law has made appearance through the abolishment of the constitutional provisions regulating delegated legislations, standing rules and the substitution of different sources alternatively. The aim of the present study, which employs systematic literature review and grammatical interpretation of the constitutional provisions and other provisions of law, is to specify how presidential government system affects tax law, especially the primary sources. The results suggest that presidential enactments and judgements are now considered as one of the primary sources of tax law instead of delegated legislations introduced in states of emergency, regulations and cabinet decrees. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yönetim şekli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı ile değişmiştir. Bu değişikliğin en belirgin özelliği yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı’nda toplanmasıdır. Yeni yönetim sistemine geçiş için öngörülen anayasal değişiklikler, genel anlamda hukukun özel anlamda ise vergi hukukunun kaynaklarını etkilemiştir. Yeni hükümet sisteminin vergi hukukunun asli kaynakları üzerindeki önemli etkisinin; Kanun Hükmünde Kararname’ler ve Tüzük’lerin düzenlendiği anayasal hükümlerin mülga edilmesi ve onların yerine başkaca kaynakların ikame edilmesi ile doğduğu söylenebilir. Sistematik literatür taraması ayrıca anayasa ve diğer kanun hükümlerinin lafzi yöntemle yorumlanması yoluyla hazırlanan çalışmanın amacı; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin; vergi hukukunun, özellikle, asli kaynaklarını ne şekilde etkilediğinin ortaya konulmasıdır. Olağan üstü hal yönetim dönemlerinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’lerin diğer taraftan da Tüzük’lerin ve de Bakanlar Kurulu Kararları’nın vergi hukukunun bir kaynağı olmaktan çıkması, bunların yerini Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nin ve Cumhurbaşkanı Kararları’nın alması, çalışmanın önemli sonuçları arasında yer almaktadır.