Akciğer ve Trakeanın senkron tümörleri : Üç olgu sunumu


ALTINOK T., Salman S., GÜLHAN S. Ş. E. , Eren E., TÜRÜT H. , GEZER S., ...More

Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, Antalya, 2005, Antalya, Turkey, 15 March 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey