Analysis of Economic Relations Between Turkey and Other Turkish Republics


Ersungur Ş. M., Kızıltan A., Karabulut K.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.35, pp.285-310, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 35
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: Linguistic Bibliography, MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.285-310
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No

Abstract

In this study, the relations between the basic macroeconomic balances are evaluated by examining economic relations between Turkey and other Turkish Republics. It has been seen that economic relations between Turkey and the other Turkish Republics are not actualized at the expected levels. Beside the geographic importance of these countries, since Turkey has historical and cultural links with these countries, assessing an economic integration between Turkey and Turkish Republics would be advantageous for both Turkey and these countries. Indeed, both developed countries and regional other countries are aware of the importance of Turkish Republics asa market and a strategic region. For this reason, the success of this economic integration depends on producing new projects for integration process.

Bu çalışmada, Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetleri arasındaki sosyoekonomik ilişkiler incelenerek, temel makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetleri arasındaki ekonomik ilişkilerin beklenen düzeyde gelişmediği görülmektedir. Bu ülkelerin coğrafi konumlarının stratejik önem arz etmesi yanında, Türkiye’nin bu ülkelerle tarihi ve kültürel bağlarının bulunması nedeniyle Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında ekonomik bir bütünleşmenin gerçekleştirilmesi hem Türkiye hem de Türk Cumhuriyetleri için yararlı olacaktır. Bu bütünleşme bölge ve dünya barışında da katkıda bulunacaktır. Nitekim gelişmiş ülkeler ile bölgedeki bazı ülkeler Türk Cumhuriyetleri’nin hem bir pazar olarak hem de stratejik bir bölge olarak öneminin farkındadırlar. Bu nedenle, Türk Cumhuriyetleri ile sosyal, kültürel ve ekonomik alanda yapılacak işbirliklerinin başarılı olması, bütünleşme yolunda yeni projeler üretilmesine bağlıdır.